جوک(:  

Hojat:
حال و هوای اول مهر امسال 
 معلم : سلام پسرای گلم حالتون چطوره ؟؟
دانش آموزان : سلام ، خوبم 
معلم :  
خب بچه ها میشه خودتون رو معرفی کنید 
_ علی ٧ تهران ✋ 
_ سهیل ٧ تهران ✋
 _ آرش ٧ تهران ✋ 
_ محمد ٧ تهران ✋
 معلم : ااا بچه ها این مسخره بازیا چیه در میارین اگه اذیتم کنید مجبور میشم مدیر رو خبر کنم بیاد
 خانم اجازه ✋
 معلم : بگو 
 خانم تورو خدا به مدیر نگید میاد ریموومون میکنه  
بقیه:??
 معلم : الان که صداش کردم حالیتون میشه 
 خانم اجازه ✋ 
معلم : چ

ادامه مطلب  

جوک(:  

Hojat:
حال و هوای اول مهر امسال 
 معلم : سلام پسرای گلم حالتون چطوره ؟؟
دانش آموزان : سلام ، خوبم 
معلم :  
خب بچه ها میشه خودتون رو معرفی کنید 
_ علی ٧ تهران ✋ 
_ سهیل ٧ تهران ✋
 _ آرش ٧ تهران ✋ 
_ محمد ٧ تهران ✋
 معلم : ااا بچه ها این مسخره بازیا چیه در میارین اگه اذیتم کنید مجبور میشم مدیر رو خبر کنم بیاد
 خانم اجازه ✋
 معلم : بگو 
 خانم تورو خدا به مدیر نگید میاد ریموومون میکنه  
بقیه:??
 معلم : الان که صداش کردم حالیتون میشه 
 خانم اجازه ✋ 
معلم : چ

ادامه مطلب  

پرِپرواز  

بخاطرامروزکه به معلم موردعلاقه ام هدیه دادم ونگفتم که تاثیرگذارترین معلم زندگی ام بوده است
به اندازه ی تمام تشکرکردن هایش 
به خاطراینکه گفت این برای من هدیه ی بزرگی است 
به خاطراینکه تولدم راتبریک گفت 
خوشحالم ودلم می خواهدپروازکنم..

ادامه مطلب  

پرِپرواز  

بخاطرامروزکه به معلم موردعلاقه ام هدیه دادم ونگفتم که تاثیرگذارترین معلم زندگی ام بوده است
به اندازه ی تمام تشکرکردن هایش 
به خاطراینکه گفت این برای من هدیه ی بزرگی است 
به خاطراینکه تولدم راتبریک گفت 
خوشحالم ودلم می خواهدپروازکنم..

ادامه مطلب  

پرِپرواز  

بخاطرامروزکه به معلم موردعلاقه ام هدیه دادم ونگفتم که تاثیرگذارترین معلم زندگی ام بوده است
به اندازه ی تمام تشکرکردن هایش 
به خاطراینکه گفت این برای من هدیه ی بزرگی است 
به خاطراینکه تولدم راتبریک گفت 
خوشحالم ودلم می خواهدپروازکنم..

ادامه مطلب  

پرِپرواز  

بخاطرامروزکه به معلم موردعلاقه ام هدیه دادم ونگفتم که تاثیرگذارترین معلم زندگی ام بوده است
به اندازه ی تمام تشکرکردن هایش 
به خاطراینکه گفت این برای من هدیه ی بزرگی است 
به خاطراینکه تولدم راتبریک گفت 
خوشحالم ودلم می خواهدپروازکنم..

ادامه مطلب  

پرِپرواز  

بخاطرامروزکه به معلم موردعلاقه ام هدیه دادم ونگفتم که تاثیرگذارترین معلم زندگی ام بوده است
به اندازه ی تمام تشکرکردن هایش 
به خاطراینکه گفت این برای من هدیه ی بزرگی است 
به خاطراینکه تولدم راتبریک گفت 
خوشحالم ودلم می خواهدپروازکنم..

ادامه مطلب  

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی در شرکت پتروشیمی آریاساسول عسلویه  

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و تعهد سازماني در شرکت پتروشیمی آریاساسول عسلویهچکیده
درمحیطی که جهانی سازی و رقابت درحال افزایش است، سازمانهای سراسر جهان
تشخ یص داده انخد کخه دانش، مهارت و توانایی کارکنانشان، یک منبع رقابتی
برایشان محسوب می شود و میتواند فقدان و یا نقخص دیگر منابع را نیز جبران
نماید از اینرو مدیریت استعداد و تعهد سازماني کارکنان بسیار مورد توجه می
باشد. ابعاد مدیریت استعداد استفاده در این تحقیق با عن

ادامه مطلب  

مقاله چگونه یک معلم خوب باشیم ؟  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله چگونه یک معلم خوب باشیم ؟               فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:18 فهرست مطالب: چگونه یک معلم خوب باشیم ؟ مدیریت کلاس درس دلسبور باشید برنامه ریزی درسی یک معلم خوب چیست؟ 10 سوال کلیدی از یک معلم خوب کیفیت های شخصی معلمان شایسته ( ممتاز

ادامه مطلب  

مقاله چگونه یک معلم خوب باشیم ؟  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله چگونه یک معلم خوب باشیم ؟               فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:18 فهرست مطالب: چگونه یک معلم خوب باشیم ؟ مدیریت کلاس درس دلسبور باشید برنامه ریزی درسی یک معلم خوب چیست؟ 10 سوال کلیدی از یک معلم خوب کیفیت های شخصی معلمان شایسته ( ممتاز

ادامه مطلب  

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه بخشی از متن اصلی : مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه چکیده در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است ب

ادامه مطلب  

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه بخشی از متن اصلی : مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه چکیده در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است ب

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

امتحان زندگى  

عجیب ترین معلم دنیا بود ، امتحاناتش عجیب تر...امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگه ی خودش را  تصحیح می کرد...آن هم نه در کلاس،در خانه...دور از چشم همه
اولین باری که برگه ی امتحان خودم را تصحیح کردم سه غلط داشتم...نمی دانم ترس بود یا عذاب وجدان،  هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم بیست بدهم...
فردای آن روز در کلاس وقتی همه ی بچه ها برگه هایشان را تحویل دادند فهمیدم همه بیست شده اند به جز من...به جز من که از خودم غلط گرفته بو

ادامه مطلب  

سفر عشق  

همچون تمامی سفر های بزرگ، سفر عشق شهامت روحی بزرگی می طلبد. ایجاب می کند که ریسک کنید، تغییر کنید و بزرگ شوید. تازه آن هنگام که فکر می کنید می توانید بایستید و دمی بیاسایید، باز هم شما را فرا می خواند تا کمی بیشتر نیز رشد کنید. اما تنها با رشد کردن و بزرگ شدن است که پاداش خواهید گرفت. این پاداش که به طرز کامل تری زنده باشید. احساسات مان به مراتب بیدار تر از گذشته خواهند شد و بیش از آنچه بودید، خواهید شد. 
هرچه بیشتر در سفر عشق به پیش می رانید، با و

ادامه مطلب  

 

نکاتی در مورد دانش آموزان افتاده  دوره ابتدائی توصیفی
طبق ماده 6 آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی ، دانش‌آموزی که در خردادماه شرایط ارتقا به پایة بالاتر را کسب نکند، یعنی در درسی یا دروسی «نیاز به تلاش و آموزش بیشتر» کسب نماید تا 15 شهریور فرصت دارد  با شرکت در کلاس‌های جبرانی و یا انجام فعالیت‌های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف‌های خود در درس یا درس‌های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملکرد

ادامه مطلب  

 

نکاتی در مورد دانش آموزان افتاده  دوره ابتدائی توصیفی
طبق ماده 6 آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی ، دانش‌آموزی که در خردادماه شرایط ارتقا به پایة بالاتر را کسب نکند، یعنی در درسی یا دروسی «نیاز به تلاش و آموزش بیشتر» کسب نماید تا 15 شهریور فرصت دارد  با شرکت در کلاس‌های جبرانی و یا انجام فعالیت‌های پیشنهادی معلم یا مربی در قالب پروژه نسبت به جبران ضعف‌های خود در درس یا درس‌های مربوط اقدام نماید. معلم یا مربی با بررسی عملکرد

ادامه مطلب  

یاد باد آن روزگاران یاد باد!  

کلیک
اولی هدیه‌ی تولدمه، از همون دوست مذکور چند پست قبل که گفتم برای هم کادو می‌گرفتیم :)
دومی از استاد محترمم هست که من ازشون شرمنده هستم و نمی‌تونم باهاشون روبرو بشم. چون مصادف با شروع دانشگاه، به یک علت واهی، به طور ناگهانی دیگه کلاس نرفتم و حتی خداحافظی هم نکردم! بقیه فکر می‌کنن علت نرفتنم دانشگاه بوده، ولی نبود؛ خیلی خیلی مزخرف بود علتش :|
سومی از معلم زیست سوم دبیرستانمه. از حج برای من و دو سه نفر دیگه تو مدرسه، کتاب آورد. برای بقیه کتا

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

دانلود برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن  

برترین فایل :بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن:
برترین فایل:
قیمت فقط ۹۵۰۰ تومان
 
 
 پایان نامه بررسی عوامل موثر برتقویت نشاط سازماني و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن
 
فرمت فایل: word -قابل ویرایش
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
چکیده: 
 رضایت مندی شغلی و نشاط سازماني از جمله عوامل موثر در کارآیی منابع انسانی سازمان‌ها است. ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بل

ادامه مطلب  

آقا اجازه  

پسرک از معلم پرسید :
آقا اجازه (( مرد )) به کی میگن ؟
- به کسی که دلسوزه , جور همه رو می کشه , مسئولیت قبول می کنه , تکیه گاه خوبیه , میشه روی قولش حساب کرد , صبح تا شب کار می کنه تا ....
- آقا اجازه منم می خوام وقتی بزرگ شدم مثل مامانم مرد بزرگی بشم !

ادامه مطلب  

هاشمی نژاد  

ا
اینجا دبیرستان هاشمی نژاد 1 مشهد است. جایی که وجود "صمیمیت"، "همدلی" و "یک رویی" را بیشتر از دانشگاه حس می کردم. جایی که تهِ تهِ نامردی این بود که چند روز قبل عید را به مدرسه بیایی یا همه کلاس را بپیچانند و تو بگویی می پیچانم و نپیچانی! همین و نه بیشتر! جایی که معلم هایش دلسوزتر و خاکی تر از استادهای دانشگاه هستند. معلم هایی که بیشتر دوستمان داشتند (ودارند) در قیاس با استادانی که نه تنها ممکن است دوستمان نداشته باشند بلکه برایشان خیلی چیزهای دیگر

ادامه مطلب  

تاریخچۀ لورال : اخلاق مداری، تعهد، ابداع و مسئولیت های اجتماعی  

تاریخچۀ لورال : اخلاق مداری، تعهد، ابداع و مسئولیت های اجتماعی
لورال (با تلفظ لوریال-L’Oréal) با نام های متفاوتی در کشور ما شناخته می شود. اورال، اورآل، لورال و لورئالبرخی از نام های این برند قدرتمند فرانسوی است. لورال یک شرکت آرایشی و بهداشتی است که در شهر پاریس فرانسه واقع شده است. لوازم آرایشی همچون رنگ مو، مراقبت از پوست، ضدآفتاب، آرایش صورت، شامپو و محصولات مراقبت از مو جزو تولیدات این شرکت بشمار می روند.لورال در زمینه ی ساخت عطر نیز فعا

ادامه مطلب  

کاردانش  

سلام،ای دختران وپسران محصل بجای روی اوردن
به رشته های روانشناسی وادبیات وپزشکی
حداقل نصفتون روبه سمت رشته های کاردانش بیاورید
وکاریادبگیریدوخودتون زندگیتونوبسازیدودستتون
توجیب علم های فنیتون باشه ودنبال کارنرید
کارمیاددنبالتون وقتی رشته های کاردانشوانتخاب
کردید
دولت معلم وروانشناس ودکترزیادداره
که براکشورکارمیکنندولی نیروفنی خیلی کم
داره ونیروی فنی باعث افتخاروثروتمندی کشورند:)

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی  

پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانيدانلود پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازماني، در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل. برخی سازمانها قادرند پیشاپیش تشخیص دهندکه درآینده نیازمند اعمال چه تغییراتی هستند. این سازمانها قادرند بدلیل برخوردار بودن از زمان کافی، مشکلات یا فرصتهای نوظهور ...

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی  

پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانيدانلود پاورپوینت آسیب شناسی و عارضه یابی سازماني، در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل. برخی سازمانها قادرند پیشاپیش تشخیص دهندکه درآینده نیازمند اعمال چه تغییراتی هستند. این سازمانها قادرند بدلیل برخوردار بودن از زمان کافی، مشکلات یا فرصتهای نوظهور ...

ادامه مطلب  

ثبت شرکت سهامی عام  

شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و جزء مهم ترین انواع شرکت های تجاری می باشد. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، استخراج معدن ها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمای

ادامه مطلب  

ثبت شرکت سهامی عام  

شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی است و جزء مهم ترین انواع شرکت های تجاری می باشد. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، استخراج معدن ها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمای

ادامه مطلب  

ای پرتوی علم و حقیقت روزت مبارک  

آموزگارم ، تو باغبانیمی پرورانی بذروجودم ، با مهربانیبا درسهایت دیو جهالت از من گریزداندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانیمن غرقه بودم در بحر غفلتدستم گرفتی ای ناجی من،من همچو قایق ، تو بادبانیبر خوان ِ دانش من میهمانمتو ای معلم ، خود میزبانیکار تو باشد، ارشاد انسانهمکار خوب پیغمبرانیگرامیداشت هفته معلم با دعوت از مدارسبازدید از مرکزقصه گوییمعرفی شخصیت شهید مطهری و معرفی روز معلم

ادامه مطلب  

دانلود کارتون به زبان عربی:  

یکی از راه های تقویت و فراگیری سریع زبان عربی ، مشاهده ویدیوهای ساخته شده به همین زبان است که تقریبا پیشنهاد تمام مدرسین این زبان به دانش آموزانشان نیز همین مساله یعنی مشاهده ویدیوی عربی می باشد.به همین جهت در این بخش کارتونی زیبا را تقدیمتان خواهم کرد که ضمن مفید بودن آن از جهت آشنایی با یکی از احکام دین،ان شاء الله در تقویت زبان شما نیز تاثیر به سزایی را خواهد داشت.این کارتون زیبا که مدرسةُ الفجر و معلم و شاگردانش را به تصویر می کشد سعی دار

ادامه مطلب  

دانلود کارتون به زبان عربی:  

یکی از راه های تقویت و فراگیری سریع زبان عربی ، مشاهده ویدیوهای ساخته شده به همین زبان است که تقریبا پیشنهاد تمام مدرسین این زبان به دانش آموزانشان نیز همین مساله یعنی مشاهده ویدیوی عربی می باشد.به همین جهت در این بخش کارتونی زیبا را تقدیمتان خواهم کرد که ضمن مفید بودن آن از جهت آشنایی با یکی از احکام دین،ان شاء الله در تقویت زبان شما نیز تاثیر به سزایی را خواهد داشت.این کارتون زیبا که مدرسةُ الفجر و معلم و شاگردانش را به تصویر می کشد سعی دار

ادامه مطلب  

دانلود کارتون به زبان عربی:  

یکی از راه های تقویت و فراگیری سریع زبان عربی ، مشاهده ویدیوهای ساخته شده به همین زبان است که تقریبا پیشنهاد تمام مدرسین این زبان به دانش آموزانشان نیز همین مساله یعنی مشاهده ویدیوی عربی می باشد.به همین جهت در این بخش کارتونی زیبا را تقدیمتان خواهم کرد که ضمن مفید بودن آن از جهت آشنایی با یکی از احکام دین،ان شاء الله در تقویت زبان شما نیز تاثیر به سزایی را خواهد داشت.این کارتون زیبا که مدرسةُ الفجر و معلم و شاگردانش را به تصویر می کشد سعی دار

ادامه مطلب  

دانلود کارتون به زبان عربی:  

یکی از راه های تقویت و فراگیری سریع زبان عربی ، مشاهده ویدیوهای ساخته شده به همین زبان است که تقریبا پیشنهاد تمام مدرسین این زبان به دانش آموزانشان نیز همین مساله یعنی مشاهده ویدیوی عربی می باشد.به همین جهت در این بخش کارتونی زیبا را تقدیمتان خواهم کرد که ضمن مفید بودن آن از جهت آشنایی با یکی از احکام دین،ان شاء الله در تقویت زبان شما نیز تاثیر به سزایی را خواهد داشت.این کارتون زیبا که مدرسةُ الفجر و معلم و شاگردانش را به تصویر می کشد سعی دار

ادامه مطلب  

دانلود کارتون به زبان عربی:  

یکی از راه های تقویت و فراگیری سریع زبان عربی ، مشاهده ویدیوهای ساخته شده به همین زبان است که تقریبا پیشنهاد تمام مدرسین این زبان به دانش آموزانشان نیز همین مساله یعنی مشاهده ویدیوی عربی می باشد.به همین جهت در این بخش کارتونی زیبا را تقدیمتان خواهم کرد که ضمن مفید بودن آن از جهت آشنایی با یکی از احکام دین،ان شاء الله در تقویت زبان شما نیز تاثیر به سزایی را خواهد داشت.این کارتون زیبا که مدرسةُ الفجر و معلم و شاگردانش را به تصویر می کشد سعی دار

ادامه مطلب  

دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان  

دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان
دانلود گزارش تخصصی معلمان ، دبیران و فرهنگیان به صورت ورد و قابل ...گزارش تخصصی های حاضر، کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت جهت استفاده معلمان،دانلود گزارش تخصصی معلمان دبیران معاونان مدیران به صورت ورد و قابل ...در این نمونه گزارش تخصصی معلمان ابتدایی دبیران معاونان مدیران به صورت ورد و قابل ویرایش دانلود نمایید.گزارش تخصصی رایگان | درسی فایلدانلود گزارش تخصصی معلمان
با موضوع کاهش ترس از امتحان در دانش آمو

ادامه مطلب  

هدف گذاری های جدید؛)  

 
 


  
خب لوازم تحریر مورد نیازمو خریدم ...ولی پلنر گیرم نیومد ..دفترارو علی چند روز قبل برام خرید ک هنوز استفاده نشدن  ...
خب هدف امسال من دبیری استان خودمونه ..بخاطر تضمین شغلی و اطمینان از استخدامش...
یکی از ارزو هام وکالت بود ...اما الان ترجیح میدن کوتاه ترین راهو ب موفقیت انتخاب کنم ...
یا معلم عربی میشم یا زبان انگلیسی:)
تا همیشه سربلند باشم هم خودم هم دخترم گندم:)
البته در اینده
اسمشم باباش انتخابیده

ادامه مطلب  

هدف گذاری های جدید؛)  

 
 


  
خب لوازم تحریر مورد نیازمو خریدم ...ولی پلنر گیرم نیومد ..دفترارو علی چند روز قبل برام خرید ک هنوز استفاده نشدن  ...
خب هدف امسال من دبیری استان خودمونه ..بخاطر تضمین شغلی و اطمینان از استخدامش...
یکی از ارزو هام وکالت بود ...اما الان ترجیح میدن کوتاه ترین راهو ب موفقیت انتخاب کنم ...
یا معلم عربی میشم یا زبان انگلیسی:)
تا همیشه سربلند باشم هم خودم هم دخترم گندم:)
البته در اینده
اسمشم باباش انتخابیده

ادامه مطلب  

علیرضا شماره ششم  

خونه علیرضا خودش سوژه پست است! اما فی الجمله فشار آب این خونه به شدت زیاد است. به حدی که یکی از تفریحات ما این است که در حیاط می ایستیم و آب را روی بچه ها، ماشین ها ، پرنده ها، و هر شیئ متحرکی در هوا میریزیم. فلذا حمام خیلی چسبنده ای دارد! آدم احساس میکند زیر نیاگارا دارد دوش میگیرد! آن شب بعد از فوتبال در صف حمام در پنج دقیقه بودیم که علیرضا با پیرهن ورزشی ایستاده بود و جای چاقو قشنگ معلوم بود. حالا کاری ندارم که در آن لحظه هم باز شلنگ را برداشتم و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1