تکميل ظرفيت کنکور سراسري  

 دانشگاه سراسری همه ساله به منظور  کامل نمودن ظرفيت های خالی مانده خود اقدام به برگزاری تکميل ظرفيت کنکور سراسری می نماید. در واقع می توان گفت کهتکميل ظرفيت کنکور سراسری آخرین فرصت داوطلبان برای ورود به دانشگاه می باشد از این رو نمی توان به راحتی از این فرصت چشم پوشی نمود. در این مقاله با توجه به این توضیحات ، در زمینه تکميل ظرفيت کنکور سراسری و شرایط آن مطالبی را ارایه خواهیم نمود که می واند برای داوطلبان ورود به دان

ادامه مطلب  

تکميل ظرفيت کنکور سراسري  

 دانشگاه سراسری همه ساله به منظور  کامل نمودن ظرفيت های خالی مانده خود اقدام به برگزاری تکميل ظرفيت کنکور سراسری می نماید. در واقع می توان گفت کهتکميل ظرفيت کنکور سراسری آخرین فرصت داوطلبان برای ورود به دانشگاه می باشد از این رو نمی توان به راحتی از این فرصت چشم پوشی نمود. در این مقاله با توجه به این توضیحات ، در زمینه تکميل ظرفيت کنکور سراسری و شرایط آن مطالبی را ارایه خواهیم نمود که می واند برای داوطلبان ورود به دان

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد  

تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد در واقع آخریت فرصت برای آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد می باشد که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد پذیرش قرار نگرفته اند. و از آنجایی که در صورت عدم قبولی داوطلبان در این مرحله دیگر فرصتی برای حضور در دانشگاه را ندارند بسیار اهمیت دارد. در ادامه این مقاله به جهت اهمیت این موضوع به طور کامل در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهیم نمود. به امید این که مورد توجه و استفاده داوطلبان کارشناسی دانشگاه آزاد قرار گیرد.

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد  

تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد در واقع آخریت فرصت برای آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد می باشد که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مورد پذیرش قرار نگرفته اند. و از آنجایی که در صورت عدم قبولی داوطلبان در این مرحله دیگر فرصتی برای حضور در دانشگاه را ندارند بسیار اهمیت دارد. در ادامه این مقاله به جهت اهمیت این موضوع به طور کامل در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهیم نمود. به امید این که مورد توجه و استفاده داوطلبان کارشناسی دانشگاه آزاد قرار گیرد.

ادامه مطلب  

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد  

پس از این که داوطلبان با توجه به لیست رشته هایی که در دفترچه تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد وجود داشته در تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد شرکت نمودند. منتظر اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد می مانند. در این بازه زمانی ،  اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد را می توان  یکی از مهمترین رخداد های دانشگاهی عنوان نمود. به جهت همین اهمیت در ادامه این مقاله به توضیح این مورد خواهیم پرداخت.اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه

ادامه مطلب  

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد  

پس از این که داوطلبان با توجه به لیست رشته هایی که در دفترچه تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد وجود داشته در تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد شرکت نمودند. منتظر اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد می مانند. در این بازه زمانی ،  اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد را می توان  یکی از مهمترین رخداد های دانشگاهی عنوان نمود. به جهت همین اهمیت در ادامه این مقاله به توضیح این مورد خواهیم پرداخت.اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  

آخرین فرصت ورود به دانشگاه در کشور تکميل ظرفيت می باشد. دانشگاه آزاد نیز به مانند دیگر دانشگاه های کشور همه ساله برای دو ورودی مهر و بهمن ماه دوره تکميل ظرفيت دارد. تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد در بازه های زمانی خاصی صورت می گیرد. آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد که فرصت حضور در دانشگاه را در زمان ثبت نام دانشگاه آزاد کسب نکرده اند می توانند از فرصت تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد برای ورود به دانشگاه استفاده نمایند. در صورتی که داوطلبان در این زمین

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  

آخرین فرصت ورود به دانشگاه در کشور تکميل ظرفيت می باشد. دانشگاه آزاد نیز به مانند دیگر دانشگاه های کشور همه ساله برای دو ورودی مهر و بهمن ماه دوره تکميل ظرفيت دارد. تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد در بازه های زمانی خاصی صورت می گیرد. آن دسته از داوطلبان دانشگاه آزاد که فرصت حضور در دانشگاه را در زمان ثبت نام دانشگاه آزاد کسب نکرده اند می توانند از فرصت تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد برای ورود به دانشگاه استفاده نمایند. در صورتی که داوطلبان در این زمین

ادامه مطلب  

دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد  

همانگونه که در تکميل تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد بیان شد آخرین مرحله برای ورود به دانشگاه آزاد ، تکميل ظرفيت می باشد. و برای شروع آن بایستی ابتدا دفترچه تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد از طریق سامانه ثبت نام دانلود و مورد مطالعه قرار گیرد. و از آنجایی که این بخش از ثبت نام داوطلبان برای ورود به دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است به توضیح و بیان موارد مهم در زمینه دفترچه تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت.دفترچه تکميل ظرفيت کن

ادامه مطلب  

دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد  

همانگونه که در تکميل تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد بیان شد آخرین مرحله برای ورود به دانشگاه آزاد ، تکميل ظرفيت می باشد. و برای شروع آن بایستی ابتدا دفترچه تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد از طریق سامانه ثبت نام دانلود و مورد مطالعه قرار گیرد. و از آنجایی که این بخش از ثبت نام داوطلبان برای ورود به دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است به توضیح و بیان موارد مهم در زمینه دفترچه تکميل ظرفيت کنکور دانشگاه آزاد خواهیم پرداخت.دفترچه تکميل ظرفيت کن

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  

همه ساله پس از انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و ثبت نام داوطلبان قبول شده معمولا برای برخی از رشته محل ها ظرفيت خالی می ماند. برای پر نمودن این ظرفيت خالی معمولا انتخاب رشته مجددی انجام می گیرد که از آن با عنوان تکميل ظرفيت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یاد می شود. در واقع تکميل ظرفيت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آخرین فرصت برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشد. در این مقاله در این زمینه توضیحاتی

ادامه مطلب  

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  

همه ساله پس از انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و ثبت نام داوطلبان قبول شده معمولا برای برخی از رشته محل ها ظرفيت خالی می ماند. برای پر نمودن این ظرفيت خالی معمولا انتخاب رشته مجددی انجام می گیرد که از آن با عنوان تکميل ظرفيت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یاد می شود. در واقع تکميل ظرفيت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آخرین فرصت برای ورود به دانشگاه برای داوطلبان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشد. در این مقاله در این زمینه توضیحاتی

ادامه مطلب  

دفترچه دانشگاه آزاد  

 دانشگاه آزاد به منظور ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط همه ساله در بازه های زمانی مشخص با انتشار دفترچه دانشگاه آزاد مراحل این ثبت نام را شروع می کند. از این رو یکی از لوازم اصلی برای ثبت نام دانشگاه آزاد دفترچه دانشگاه آزاد می باشد. با توجه به این که دانشگاه آزاد در مقاطع مختلفی اقدام به ثبت نام می نماید دفترچه های متعددی برای این ثبت نام ها وجود دارد. در این مقاله به جهت اهمیت این موضوع توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهیم

ادامه مطلب  

دفترچه دانشگاه آزاد  

 دانشگاه آزاد به منظور ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط همه ساله در بازه های زمانی مشخص با انتشار دفترچه دانشگاه آزاد مراحل این ثبت نام را شروع می کند. از این رو یکی از لوازم اصلی برای ثبت نام دانشگاه آزاد دفترچه دانشگاه آزاد می باشد. با توجه به این که دانشگاه آزاد در مقاطع مختلفی اقدام به ثبت نام می نماید دفترچه های متعددی برای این ثبت نام ها وجود دارد. در این مقاله به جهت اهمیت این موضوع توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهیم

ادامه مطلب  

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97  

دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938داوطلبانی که امکان شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را نداشته اند و یا در رشته ای پذیرفته شده اند که تمایل زیادی به ادامه تحصیل در آن رشته را ندارند می توان

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 - 98  

هر ساله داوطلبان زیادی بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 و منتشر شدن کارنامه اولیه ، به دنبال بهترین انتخاب ها بر اساس رتبه و تراز قبولی خود برای شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستند . علاقه مندان به رشته محل های دانشگاه آزاد پس از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می توانند با مراجعه به سایت sanjesh.org فرم مربوطه را با انتخاب 20 رشته محل تکميل نمایند . در ضمن کلیه داوطلبان مجاز بهانتخاب رشته کنک

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد  

 دانشگاه آزاد در این چند دهه از فعالیت خود توانسته است سطح بالایی از تقاظای جامعه برای تحصیلات دانشگاهی را پاسخگو باشد. اولین مرحله برای تحصیل در دانشگاه آزاد به مانند دیگر دانشگاه ها ثبت نام می باشد. از این رو ثبت نام دانشگاه آزاد و مواردی که مربوط به این ثبت نام می باشد ممکن است مورد سوال داوطلبان قرار گیرد. در این مقاله به طور کلی در زمینه ثبت نام دانشگاه آزاد توضیحاتی ارائه خواهیم نمود تا با ابهامات داوطلبان رد این ز

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد  

 دانشگاه آزاد در این چند دهه از فعالیت خود توانسته است سطح بالایی از تقاظای جامعه برای تحصیلات دانشگاهی را پاسخگو باشد. اولین مرحله برای تحصیل در دانشگاه آزاد به مانند دیگر دانشگاه ها ثبت نام می باشد. از این رو ثبت نام دانشگاه آزاد و مواردی که مربوط به این ثبت نام می باشد ممکن است مورد سوال داوطلبان قرار گیرد. در این مقاله به طور کلی در زمینه ثبت نام دانشگاه آزاد توضیحاتی ارائه خواهیم نمود تا با ابهامات داوطلبان رد این ز

ادامه مطلب  

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97  

 
دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
 

داوطلبانی که امکان شرکت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را نداشته اند و یا در رشته ای پذیرفته شده اند که تمایل زیادی به ادامه تحصیل در آن رشت

ادامه مطلب  

ثبت نام بدون کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد  

 ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد یکی از مهمترین ثبت نام های بدون کنکور برای ورود به دانشگاه به حساب می آید. این ثبت نام که جند سالی توسط دانشگاه آزاد در تمامی واحد های آن انجام می گیرد از ثبت نام های پر متقاضی در سطح کشور به حساب می آید. به همین جهت اطلاع از شرایط و ضوابط آن برای داوطلبانی که به دنبال ورود به دانشگاه هستند امری بسیار مهم به حساب می آید. در این مقاله برای اینکه ذهنیت مناسبی در زمینه شرایط و ضوابط ثبت نام بد

ادامه مطلب  

ثبت نام بدون کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد  

 ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد یکی از مهمترین ثبت نام های بدون کنکور برای ورود به دانشگاه به حساب می آید. این ثبت نام که جند سالی توسط دانشگاه آزاد در تمامی واحد های آن انجام می گیرد از ثبت نام های پر متقاضی در سطح کشور به حساب می آید. به همین جهت اطلاع از شرایط و ضوابط آن برای داوطلبانی که به دنبال ورود به دانشگاه هستند امری بسیار مهم به حساب می آید. در این مقاله برای اینکه ذهنیت مناسبی در زمینه شرایط و ضوابط ثبت نام بد

ادامه مطلب  

راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97  

هر سال بعد از اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد ، به دلیل تکميل نشدن ظرفيت بعضی کدرشته محل ها در واحدهای این دانشگاه ، دفترچه ای با عنوان دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد منتشر و گاهی مرحله تکميل ظرفيت برای دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن برگزار می شود . امسال در قسمت نکات مهم دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ذکر شده که در هیچ یک از دوره های مقطع دکتری اعم از روزانه ، شبانه و ... تکميل ظرفيت برگز

ادامه مطلب  

راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97  

هر سال بعد از اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد ، به دلیل تکميل نشدن ظرفيت بعضی کدرشته محل ها در واحدهای این دانشگاه ، دفترچه ای با عنوان دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد منتشر و گاهی مرحله تکميل ظرفيت برای دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن برگزار می شود . امسال در قسمت نکات مهم دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ذکر شده که در هیچ یک از دوره های مقطع دکتری اعم از روزانه ، شبانه و ... تکميل ظرفيت برگز

ادامه مطلب  

راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97  

هر سال بعد از اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد ، به دلیل تکميل نشدن ظرفيت بعضی کدرشته محل ها در واحدهای این دانشگاه ، دفترچه ای با عنوان دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد منتشر و گاهی مرحله تکميل ظرفيت برای دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن برگزار می شود . امسال در قسمت نکات مهم دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ذکر شده که در هیچ یک از دوره های مقطع دکتری اعم از روزانه ، شبانه و ... تکميل ظرفيت برگز

ادامه مطلب  

راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97  

هر سال بعد از اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد ، به دلیل تکميل نشدن ظرفيت بعضی کدرشته محل ها در واحدهای این دانشگاه ، دفترچه ای با عنوان دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد منتشر و گاهی مرحله تکميل ظرفيت برای دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن برگزار می شود . امسال در قسمت نکات مهم دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ذکر شده که در هیچ یک از دوره های مقطع دکتری اعم از روزانه ، شبانه و ... تکميل ظرفيت برگز

ادامه مطلب  

راهنمای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 97  

هر سال بعد از اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد ، به دلیل تکميل نشدن ظرفيت بعضی کدرشته محل ها در واحدهای این دانشگاه ، دفترچه ای با عنوان دفترچه انتخاب رشته تکميل ظرفيت دکتری دانشگاه آزاد منتشر و گاهی مرحله تکميل ظرفيت برای دانشگاه آزاد در دو نوبت مهر و بهمن برگزار می شود . امسال در قسمت نکات مهم دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ذکر شده که در هیچ یک از دوره های مقطع دکتری اعم از روزانه ، شبانه و ... تکميل ظرفيت برگز

ادامه مطلب  

نحوه قبولی ذخیره دانشگاه آزاد 97 – 98  

آیا از نحوه قبولی در ذخیره دانشگاه آزاد اطلاع دارید؟ ذخیره دانشگاه آزاد یعنی چی ؟قبولی ذخیره دانشگاه آزاد به چه صورت است ؟ منظور از ذخیره عادی در دانشگاه آزاد چیست ؟ذخیره سهمیه در دانشگاه ازاد چیست ؟ ذخیره تکميل ظرفيت دانشگاه آزاد به چه صورت است ؟
در صورتی که متقاضی انتخاب رشته در دانشگاه آزاد هستید، به این نکته توجه داشته باشید، بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 – 98 برای داوطلبان کارنامه ای صادر می

ادامه مطلب  

نتایج دانشگاه آزاد  

پس از ثبت نام دانشگاه آزاد مهمترین مورد مطرح برای این داوطلبان نتایج این دانشگاه می باشد. در این زمینه نیز معمولا سوالات مختلفی ممکن است برای این داوطلبان مطرح باشد. از جمله این که نتایج دانشگاه آزاد چه زمانی اعلام می گردد یا اینکه از چه طریقی و به چه صورت می توان نتایج دانشگاه آزاد را دریافت نمود. همچنین سوالات دیگری نیز ممکن است برای داوطلبان در این زمینه مطرح باشد. در این مقاله برای پاسخگویی به برخی از این سوالات توضیحاتی ارائه خواهیم نمو

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام انتشار دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 98 -97  

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبه اطلاع می رساند دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به تایید وزرات علوم رسیده و در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  قرار گرفته است. در صورت تمایل و شرکت در آزمون دوره دکتری، می توانید اقدام به انتخاب آن نمایید.

ادامه مطلب  

اعلام نتایج چند برابر ظرفیت دکتری تخصصی دانشگاه آزاد  

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، نتایج چند برابرظرفيت دوره دکتری تخصصی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد، داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org و انتخاب گزینه « اعلام نتیجه – دعوت به مصاحبه» وارد سامانه شده و با وارد کردن کد ملی به عنوان نام کاربری برای داوطلبان ایرانی و کد رهگیری برای داوطلبان غیر ایرانی و  شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسل

ادامه مطلب  

تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه سراسري  

 برای آن دسته از داوطلبان کنکور سراسری که قصد تحصیل در دانشگاه های سراسری را دارند ممکن است یکی از موارد ابهام برانگیز در زمینه تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه سراسری بوده باشد. با توجه به این که دانشگاه های سراسری در زمینه پذیرش دانشجو از دو دوره روزانه و شبانه یا همان نوبت دوم استفاده می کنند سوالی که در این زمنه مطرح می باشد تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه سراسری است. از این رو به دلیل اهمیت این مورد ما در این مقاله به ارا

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد اراک www.azmoon.org  

 دانشگاه آزاد اراک در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را دارند فراهم نموده است . در واقع داوطلبان عزیز می توانند با داشتن شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد اراک به راحتی وارد این دانشگاه شده و در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل نمایند. این مقاله با هدف ارئه توضیحاتی در این زمینه نوشته شده است به همین سبب توصیه می گردد تا پایان مقاله با ما همراه باشید.داوطلبان عزیز در صو

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد ساري www.azmoon.org  

 دانشگاه آزاد ساری در دوره های مختلف دانشگاهی ، شرایط متنوعی را با هدف جذب دانشجو برای متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را دارند فراهم نموده است . در واقع داوطلبان عزیز می توانند با داشتن شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد ساری به راحتی وارد این دانشگاه شده و در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل نمایند. این مقاله با هدف ارئه توضیحاتی در این زمینه نوشته شده است به همین سبب توصیه می گردد تا پایان مقاله با ما همراه باشید.داوطلبان عزیز در صو

ادامه مطلب  

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97  

اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج تکميل ظرفيت کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938پس از مشخص شدن نتایج انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد داوطلبانی که پذیرفته نشده اند و یا علاقه چندانی به تحصیل در رشته محل پذیرفته شده خود ندارند می توانند در تکميل ظرفيت نیز شرکت و مجددا شا

ادامه مطلب  

ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97  

 دانشگاه آزاد از جمله مهم ترین و پر متقاضی ترین واحد های دانشگاهی در سطح کشور به حساب می اید. این دانشگاه که در تمامی شهر های کشور دارای نمایندگی می باشد با امکانات مناسبی که در اختیار دانشجویان خود قرار داده یکی از قطب های علمی کشور به حساب می آید. از این رو در این مقاله در زمینه ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97 و مواردی که در این زمینه نیاز است تا داوطلبان اطلاعات لازم داشته باشند توضیحاتی ارائه خواهیم نمود. با توجه به این توضیحات در صورت

ادامه مطلب  

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر 97  

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر 97دانشگاه آزاد علاوه بر پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری ، هر ساله به صورت بدون کنکور نیز دانشجو پذیرش می کند پذیرش دانشجوی بدون کنکور تنها از طریق ثبت نام اینترنتی و بدون توجه به معدل صورت می گیرد. در این جا دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال 97 در دوره های کاردانی ودفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.دوره کارشناسی ناپیوسته بدون کن

ادامه مطلب  

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر 97  

دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر 97دانشگاه آزاد علاوه بر پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری ، هر ساله به صورت بدون کنکور نیز دانشجو پذیرش می کند پذیرش دانشجوی بدون کنکور تنها از طریق ثبت نام اینترنتی و بدون توجه به معدل صورت می گیرد. در این جا دفترچه راهنمای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سال 97 در دوره های کاردانی ودفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی در اختیار داوطلبان قرار داده ایم.دوره کارشناسی ناپیوسته بدون کن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >