کوالاتیم اوکالیپتوس!  

 ++  "کوالا" در زبان محلی یعنی حیوانی که آب نمیخوره!آب مورد نیاز بدنش از برگهای اکالیپتوس تامین میشه!بیخود نیس تو همه عکسا انقد با کیف و عشق به درخت چسبیده و  با تمام وجود اونو بغل میکنه. میگن کوالا ۲۰ ساعت در روز می خوابه، ۱ تا ۳ ساعت هم صرف نشستن و غذا خوردن میکنه و تنها ۴ دقیقه در روز بین شاخه های درختان حرکت کرده و خودشو تمیز می کنه و...! غذاشو در چند وعده می خوره و  گاهی نیمه جویده برای فرصت بعد نگه میداره!++ پشت پنجره ه

ادامه مطلب  

کوالاتیم اوکالیپتوس!  

 ++  "کوالا" در زبان محلی یعنی حیوانی که آب نمیخوره!آب مورد نیاز بدنش از برگهای اکالیپتوس تامین میشه!بیخود نیس تو همه عکسا انقد با کیف و عشق به درخت چسبیده و  با تمام وجود اونو بغل میکنه. میگن کوالا ۲۰ ساعت در روز می خوابه، ۱ تا ۳ ساعت هم صرف نشستن و غذا خوردن میکنه و تنها ۴ دقیقه در روز بین شاخه های درختان حرکت کرده و خودشو تمیز می کنه و...! غذاشو در چند وعده می خوره و  گاهی نیمه جویده برای فرصت بعد نگه میداره!++ پشت پنجره ه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1