شیائومی سه‌ماهه‌ چهارم ۲۰۱۷ در هند سامسونگ را پشت سر گذاشت  

شیائومی سه‌ماهه‌ چهارم ۲۰۱۷ در هند سامسونگ را پشت سر گذاشت
شیائومی، شرکت چینی تولید‌کننده‌ی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۱۷ توانست در دومین بازار بزرگ ماهاراشترا (ایالاتی از هند با مرکزیت بمبئی) با سبقت از سامسونگ به ۳۱.۲ درصد از سهم بازار فروش (در مقایسه با سامسونگ ۱۵.۳ درصد) دست یابد. این درصد با تکیه بر استقبال خریداران از ردمی نوت ۴ به دست آمده است.

شرکت‌های ویوو، اوپو و لنوو در رده‌های بعدی آمار فروش در این سه‌ماهه قرار

ادامه مطلب  

شیائومی سه‌ماهه‌ چهارم ۲۰۱۷ در هند سامسونگ را پشت سر گذاشت  

شیائومی سه‌ماهه‌ چهارم ۲۰۱۷ در هند سامسونگ را پشت سر گذاشت
شیائومی، شرکت چینی تولید‌کننده‌ی گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه‌ی آخر سال ۲۰۱۷ توانست در دومین بازار بزرگ ماهاراشترا (ایالاتی از هند با مرکزیت بمبئی) با سبقت از سامسونگ به ۳۱.۲ درصد از سهم بازار فروش (در مقایسه با سامسونگ ۱۵.۳ درصد) دست یابد. این درصد با تکیه بر استقبال خریداران از ردمی نوت ۴ به دست آمده است.

شرکت‌های ویوو، اوپو و لنوو در رده‌های بعدی آمار فروش در این سه‌ماهه قرار

ادامه مطلب  

۶۶ درصد کودکان از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند  

۶۶ درصد کودکان
از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند
بر اساس مطالعات انجام‌شده، ۴ درصد کودکان از شش‌ماهگی از
ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنند و ۱۴ درصد از آن‌ها از یک‌سالگی با این ابزارها
آشنا شده و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
بیشترین تعداد کودکان که ۳۰ درصد آن‌ها را شامل می‌شود از
دوسالگی،  ۲۸ درصد از سه‌سالگی  و ۲۰ درصد از چهارسالگی استفاده از این ابزارها
را آغاز کرده‌اند.
Razavieduu

ادامه مطلب  

۶۶ درصد کودکان از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند  

۶۶ درصد کودکان
از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند
بر اساس مطالعات انجام‌شده، ۴ درصد کودکان از شش‌ماهگی از
ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنند و ۱۴ درصد از آن‌ها از یک‌سالگی با این ابزارها
آشنا شده و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
بیشترین تعداد کودکان که ۳۰ درصد آن‌ها را شامل می‌شود از
دوسالگی،  ۲۸ درصد از سه‌سالگی  و ۲۰ درصد از چهارسالگی استفاده از این ابزارها
را آغاز کرده‌اند.
Razavieduu

ادامه مطلب  

۶۶ درصد کودکان از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند  

۶۶ درصد کودکان
از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند
بر اساس مطالعات انجام‌شده، ۴ درصد کودکان از شش‌ماهگی از
ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنند و ۱۴ درصد از آن‌ها از یک‌سالگی با این ابزارها
آشنا شده و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
بیشترین تعداد کودکان که ۳۰ درصد آن‌ها را شامل می‌شود از
دوسالگی،  ۲۸ درصد از سه‌سالگی  و ۲۰ درصد از چهارسالگی استفاده از این ابزارها
را آغاز کرده‌اند.
Razavieduu

ادامه مطلب  

۶۶ درصد کودکان از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند  

۶۶ درصد کودکان
از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند
بر اساس مطالعات انجام‌شده، ۴ درصد کودکان از شش‌ماهگی از
ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنند و ۱۴ درصد از آن‌ها از یک‌سالگی با این ابزارها
آشنا شده و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
بیشترین تعداد کودکان که ۳۰ درصد آن‌ها را شامل می‌شود از
دوسالگی،  ۲۸ درصد از سه‌سالگی  و ۲۰ درصد از چهارسالگی استفاده از این ابزارها
را آغاز کرده‌اند.
Razavieduu

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می‌شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور ۹۳ درصد رشد کرد  

سلام به تکنو لندی های عزیز!!بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح رجیستری، واردات رسمی تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته و براساس آمار گمرک، واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور  در ۱۱ ماهه امسال ۹۳ درصد رشد داشته است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور ۹۳ درصد رشد کرد  

سلام به تکنو لندی های عزیز!!بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح رجیستری، واردات رسمی تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته و براساس آمار گمرک، واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور  در ۱۱ ماهه امسال ۹۳ درصد رشد داشته است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور ۹۳ درصد رشد کرد  

سلام به تکنو لندی های عزیز!!بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح رجیستری، واردات رسمی تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته و براساس آمار گمرک، واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور  در ۱۱ ماهه امسال ۹۳ درصد رشد داشته است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

سهام در بازارهای جهان افت کرد  

سهام در بازارهای جهان افت کردعصر
بازار- پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید که یکی از مدافعان کلیدی
تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که ترامپ با ادامه دادن برنامه
خود باعث ایجاد یک جنگ تجاری شود، بازار سهام را لرزاند.  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»
به نقل از مهر ، روز چهارشنبه پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید
که یکی از مدافعان کلیدی تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که
رییس‌جمهور ترامپ با ادامه دادن برنام

ادامه مطلب  

سهام در بازارهای جهان افت کرد  

سهام در بازارهای جهان افت کردعصر
بازار- پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید که یکی از مدافعان کلیدی
تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که ترامپ با ادامه دادن برنامه
خود باعث ایجاد یک جنگ تجاری شود، بازار سهام را لرزاند.  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»
به نقل از مهر ، روز چهارشنبه پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید
که یکی از مدافعان کلیدی تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که
رییس‌جمهور ترامپ با ادامه دادن برنام

ادامه مطلب  

سهام در بازارهای جهان افت کرد  

سهام در بازارهای جهان افت کردعصر
بازار- پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید که یکی از مدافعان کلیدی
تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که ترامپ با ادامه دادن برنامه
خود باعث ایجاد یک جنگ تجاری شود، بازار سهام را لرزاند.  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»
به نقل از مهر ، روز چهارشنبه پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید
که یکی از مدافعان کلیدی تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که
رییس‌جمهور ترامپ با ادامه دادن برنام

ادامه مطلب  

سهام در بازارهای جهان افت کرد  

سهام در بازارهای جهان افت کردعصر
بازار- پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید که یکی از مدافعان کلیدی
تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که ترامپ با ادامه دادن برنامه
خود باعث ایجاد یک جنگ تجاری شود، بازار سهام را لرزاند.  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»
به نقل از مهر ، روز چهارشنبه پس از این که مشاور اقتصادی ارشد کاخ سفید
که یکی از مدافعان کلیدی تجارت آزاد بود استعفا داد و وحشت از این که
رییس‌جمهور ترامپ با ادامه دادن برنام

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

کوپن بیمه از سال آینده حذف می شود/اعمال پلکانی کاهش تخفیفات بیمه  

رئیس کل بیمه بانک مرکزی از حذف کوپن بیمه از ابتدای سال آینده خبر داد.عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از  ابلاغیه آیین نامه جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: براساس قانون جدید، تخفیفات شخص ثالث از 10 به 5 درصد کاهش یافته، ضمن آنکه در صورت وقوع تصادف تخفیف، بیمه به طور کامل از بین نمی رود.وی مهم ترین ویژگی آیین نامه جدید را حفظ تخفیفات بیمه شخص ثالثدانست و افزود: در قانون جدید در صورت وقوع تصادف مالی بار اول 20 و

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دریایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دریایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دریایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوارWORD  

اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوارWORDفهرست مطالب عنوان صفحه چکیده...........1 فصل اول: مقدمه مقدمه..........4 1-2- اهداف طرح............6 1-3- فرضیه shy;های طرح.........6 فصل دوم:بررسی منابع 2- 1- مقدار مواد مغذی مورد نیاز گوساله shy;های جوان..............8 2-2- انرژی مورد نیاز گوساله shy;ها.......9 2-2-1- متابولیسم در حالت ناشتا (میزان متابولیسم ...دریافت فایل

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دریایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

دریادار سیاری: ۹۳ درصد صادرات و ۸۳ درصد واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود  

  دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در دومین روز از همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: داشتن ساحل برای یک کشور هم تهدید و هم فرصت است و اگر کشوری بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دریایی بهره‌برداری کند.http://javaninews.ir/ 

ادامه مطلب  

رشد تورم کشور یونان رو به کاهش است  

قیمتیورو در ماه دسامبر پس از تسریع در ماه های گذشته کاهش یافت و آمار اداره آمار هلنیک (ELSTAT) روز جمعه نشان داد که در ماه دسامبر، قیمت کالاهای مصرفی در این ماه 0.7 درصد افزایش داشت و از 1.1 درصد افزایش در ماه نوامبر نیز کمتر بوده است و به همین اندازه از ژانویه افزایش یافته است.هزینه حمل و نقل در ماه دسامبر سالانه 4.9 درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی 0.5 درصد افزایش یافت. به طور ماهانه، قیمت مصرف کنندگا

ادامه مطلب  

محاسبات بار سقف یوبوت  

محاسبات بار سقف یوبوتاما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان ۳۰ درصد مجاز است. لذا بار کل سقف ۷۰۰ لحاظ شده که ۱۸۰ کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و ۵۲۰ کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل ۲۹ درصد سبک سازی می باشد.منبع: یوبوت

ادامه مطلب  

فلز زرد ارزان تر می شود  

نظر منفی کارشناسان جهانی در مورد طلا؛فلز زرد ارزان تر می شود اکثر کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نسبت به روند قیمت طلا در هفته جاری نظر منفی داشتند. به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»
به نقل از کالا خبر،​ اکثر تحلیلگران و معامله‌گرانی که در این نظرسنجی
شرکت کردند، به دو عامل اصلی در پیش بینی خود برای کاهش قیمت طلا اشاره
کردند که شامل آمار اشتغال قوی آمریکا و آماده شدن رییس جمهور آمریکا برای
دیدار با

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1