قارچ دارویی گانودرما یا ری شی  

قارچ دارویی گانودرما با نام علمی
GANODERMA LUCIDUM 
و از خانواده GANODERMATACEAE دارای کلاهی کلیه ای شکل است که اسپورهای آن به جای تیغه ها درون منافذی در زیر کلاهک قرار دارند. سطح رویی این قارچ براق و قرمز – قهوه ای است. وقتی هنوز بالغ نشده است رنگ کلاهک آن ابتدا سفید و سپس زرد است. میسلیومهای این قارچ که ساقه آن را تشکیل می دهند سفید هستند. این قارچ بومی کشور های چین،ژاپن و آمریکای شمالی است نام شرقی این قارچ، ری شی است


ادامه مطلب  

قارچ دارویی گانودرما یا ری شی  

قارچ دارویی گانودرما با نام علمی
GANODERMA LUCIDUM 
و از خانواده GANODERMATACEAE دارای کلاهی کلیه ای شکل است که اسپورهای آن به جای تیغه ها درون منافذی در زیر کلاهک قرار دارند. سطح رویی این قارچ براق و قرمز – قهوه ای است. وقتی هنوز بالغ نشده است رنگ کلاهک آن ابتدا سفید و سپس زرد است. میسلیومهای این قارچ که ساقه آن را تشکیل می دهند سفید هستند. این قارچ بومی کشور های چین،ژاپن و آمریکای شمالی است نام شرقی این قارچ، ری شی است


ادامه مطلب  

قارچ دارویی گانودرما یا ری شی  

قارچ دارویی گانودرما با نام علمی
GANODERMA LUCIDUM 
و از خانواده GANODERMATACEAE دارای کلاهی کلیه ای شکل است که اسپورهای آن به جای تیغه ها درون منافذی در زیر کلاهک قرار دارند. سطح رویی این قارچ براق و قرمز – قهوه ای است. وقتی هنوز بالغ نشده است رنگ کلاهک آن ابتدا سفید و سپس زرد است. میسلیومهای این قارچ که ساقه آن را تشکیل می دهند سفید هستند. این قارچ بومی کشور های چین،ژاپن و آمریکای شمالی است نام شرقی این قارچ، ری شی است


ادامه مطلب  

قارچ دارویی گانودرما یا ری شی  

قارچ دارویی گانودرما با نام علمی
GANODERMA LUCIDUM 
و از خانواده GANODERMATACEAE دارای کلاهی کلیه ای شکل است که اسپورهای آن به جای تیغه ها درون منافذی در زیر کلاهک قرار دارند. سطح رویی این قارچ براق و قرمز – قهوه ای است. وقتی هنوز بالغ نشده است رنگ کلاهک آن ابتدا سفید و سپس زرد است. میسلیومهای این قارچ که ساقه آن را تشکیل می دهند سفید هستند. این قارچ بومی کشور های چین،ژاپن و آمریکای شمالی است نام شرقی این قارچ، ری شی است


ادامه مطلب  

قارچ دارویی گانودرما یا ری شی  

قارچ دارویی گانودرما با نام علمی
GANODERMA LUCIDUM 
و از خانواده GANODERMATACEAE دارای کلاهی کلیه ای شکل است که اسپورهای آن به جای تیغه ها درون منافذی در زیر کلاهک قرار دارند. سطح رویی این قارچ براق و قرمز – قهوه ای است. وقتی هنوز بالغ نشده است رنگ کلاهک آن ابتدا سفید و سپس زرد است. میسلیومهای این قارچ که ساقه آن را تشکیل می دهند سفید هستند. این قارچ بومی کشور های چین،ژاپن و آمریکای شمالی است نام شرقی این قارچ، ری شی است


ادامه مطلب  

پژوهش - تحقیق  

1-11 خصوصیات چوب پوسیده : هنگامی که شرایط برای رشد قارچ ها در چوب فراهم می شود و قارچ ها به چوب حمله می کنند ، درصد خسارت قارچ ها به نوع چوب و گونه درخت بستگی دارد. که در اثر خسارات وارد از طرف قارچها به چوب علائم و مشخصاتی در چوب به وجود … ادامه خواندن " پژوهش علمی
- ارشد
" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پژوهش - تحقیق  

1-11 خصوصیات چوب پوسیده : هنگامی که شرایط برای رشد قارچ ها در چوب فراهم می شود و قارچ ها به چوب حمله می کنند ، درصد خسارت قارچ ها به نوع چوب و گونه درخت بستگی دارد. که در اثر خسارات وارد از طرف قارچها به چوب علائم و مشخصاتی در چوب به وجود … ادامه خواندن " پژوهش علمی
- ارشد
" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پژوهش - تحقیق  

1-11 خصوصیات چوب پوسیده : هنگامی که شرایط برای رشد قارچ ها در چوب فراهم می شود و قارچ ها به چوب حمله می کنند ، درصد خسارت قارچ ها به نوع چوب و گونه درخت بستگی دارد. که در اثر خسارات وارد از طرف قارچها به چوب علائم و مشخصاتی در چوب به وجود … ادامه خواندن " پژوهش علمی
- ارشد
" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پژوهش - تحقیق  

1-11 خصوصیات چوب پوسیده : هنگامی که شرایط برای رشد قارچ ها در چوب فراهم می شود و قارچ ها به چوب حمله می کنند ، درصد خسارت قارچ ها به نوع چوب و گونه درخت بستگی دارد. که در اثر خسارات وارد از طرف قارچها به چوب علائم و مشخصاتی در چوب به وجود … ادامه خواندن " پژوهش علمی
- ارشد
" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پژوهش - تحقیق  

1-11 خصوصیات چوب پوسیده : هنگامی که شرایط برای رشد قارچ ها در چوب فراهم می شود و قارچ ها به چوب حمله می کنند ، درصد خسارت قارچ ها به نوع چوب و گونه درخت بستگی دارد. که در اثر خسارات وارد از طرف قارچها به چوب علائم و مشخصاتی در چوب به وجود … ادامه خواندن " پژوهش علمی
- ارشد
" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پژوهش - تحقیق  

1-11 خصوصیات چوب پوسیده : هنگامی که شرایط برای رشد قارچ ها در چوب فراهم می شود و قارچ ها به چوب حمله می کنند ، درصد خسارت قارچ ها به نوع چوب و گونه درخت بستگی دارد. که در اثر خسارات وارد از طرف قارچها به چوب علائم و مشخصاتی در چوب به وجود … ادامه خواندن " پژوهش علمی
- ارشد
" [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 12 صفحه روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان. مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی. ۱- روش کشت در کیسه پلا ستیکی. ۲- روش کشت در جعبه چوبـــــی. ۳- روش کشت در جعبه پلا ستیـکی. ۴- روش کشـت در پشـــته. ۵- روش کشت در قفسـه هـای فلزی ویا چوبی. ۶- روش کشت پـایـه‏ ای ( ستونی ). ۷- رو

ادامه مطلب  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 12 صفحه روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان. مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی. ۱- روش کشت در کیسه پلا ستیکی. ۲- روش کشت در جعبه چوبـــــی. ۳- روش کشت در جعبه پلا ستیـکی. ۴- روش کشـت در پشـــته. ۵- روش کشت در قفسـه هـای فلزی ویا چوبی. ۶- روش کشت پـایـه‏ ای ( ستونی ). ۷- رو

ادامه مطلب  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 12 صفحه روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان. مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی. ۱- روش کشت در کیسه پلا ستیکی. ۲- روش کشت در جعبه چوبـــــی. ۳- روش کشت در جعبه پلا ستیـکی. ۴- روش کشـت در پشـــته. ۵- روش کشت در قفسـه هـای فلزی ویا چوبی. ۶- روش کشت پـایـه‏ ای ( ستونی ). ۷- رو

ادامه مطلب  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان  

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

دانلود مقاله روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان

فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن ... تعداد صفحات : 12 صفحه روش های رایج کشت قارچ صدفی در جهان. مروری بر روش های مختلف کشت قارچ صدفی. ۱- روش کشت در کیسه پلا ستیکی. ۲- روش کشت در جعبه چوبـــــی. ۳- روش کشت در جعبه پلا ستیـکی. ۴- روش کشـت در پشـــته. ۵- روش کشت در قفسـه هـای فلزی ویا چوبی. ۶- روش کشت پـایـه‏ ای ( ستونی ). ۷- رو

ادامه مطلب  

پروژه بررسی بازاریابی شرکت پرورش قارچ خوراکی  

پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عنوان کامل: بررسی شرکت دانش آفرین روشن در زمینه پرورش قارچ خوراکی
دسته: مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 21
جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید.
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
قارچ‌ها
موجوداتی هستند که از گذشته‌های دور با انسان بوده‌اند. سوابق فسیلی آنها
به دوران پر کامبرین و دونین برمی‌گردد. تاریخ مصرف قارچ‌های خوراکی ب

ادامه مطلب  

پروژه بررسی بازاریابی شرکت پرورش قارچ خوراکی  

پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عنوان کامل: بررسی شرکت دانش آفرین روشن در زمینه پرورش قارچ خوراکی
دسته: مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 21
جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید.
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
قارچ‌ها
موجوداتی هستند که از گذشته‌های دور با انسان بوده‌اند. سوابق فسیلی آنها
به دوران پر کامبرین و دونین برمی‌گردد. تاریخ مصرف قارچ‌های خوراکی ب

ادامه مطلب  

پروژه بررسی بازاریابی شرکت پرورش قارچ خوراکی  

پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عنوان کامل: بررسی شرکت دانش آفرین روشن در زمینه پرورش قارچ خوراکی
دسته: مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 21
جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید.
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
قارچ‌ها
موجوداتی هستند که از گذشته‌های دور با انسان بوده‌اند. سوابق فسیلی آنها
به دوران پر کامبرین و دونین برمی‌گردد. تاریخ مصرف قارچ‌های خوراکی ب

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص  

 
تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   خشک کردن قارچ خوراکی خشک کردن مواد غذایی و تبخیر و حذف نسبی رطوبت ماده غذایی و در نتیجه مساعد کردن محیط برای رشد میکرو ارگانیسم ها و انجام فعل و انفعالات شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی به مدت بیشتر ، یکی از راههای نگهداری مواد غذایی می باشد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی دارد . بر همین اسا

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص  

 
تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   خشک کردن قارچ خوراکی خشک کردن مواد غذایی و تبخیر و حذف نسبی رطوبت ماده غذایی و در نتیجه مساعد کردن محیط برای رشد میکرو ارگانیسم ها و انجام فعل و انفعالات شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی به مدت بیشتر ، یکی از راههای نگهداری مواد غذایی می باشد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی دارد . بر همین اسا

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص  

 
تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   خشک کردن قارچ خوراکی خشک کردن مواد غذایی و تبخیر و حذف نسبی رطوبت ماده غذایی و در نتیجه مساعد کردن محیط برای رشد میکرو ارگانیسم ها و انجام فعل و انفعالات شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی به مدت بیشتر ، یکی از راههای نگهداری مواد غذایی می باشد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی دارد . بر همین اسا

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص  

 
تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   خشک کردن قارچ خوراکی خشک کردن مواد غذایی و تبخیر و حذف نسبی رطوبت ماده غذایی و در نتیجه مساعد کردن محیط برای رشد میکرو ارگانیسم ها و انجام فعل و انفعالات شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی به مدت بیشتر ، یکی از راههای نگهداری مواد غذایی می باشد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی دارد . بر همین اسا

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص  

 
تحقیق درمورد خشک کردن قارچ خوراکی 17 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   خشک کردن قارچ خوراکی خشک کردن مواد غذایی و تبخیر و حذف نسبی رطوبت ماده غذایی و در نتیجه مساعد کردن محیط برای رشد میکرو ارگانیسم ها و انجام فعل و انفعالات شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی به مدت بیشتر ، یکی از راههای نگهداری مواد غذایی می باشد که کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی دارد . بر همین اسا

ادامه مطلب  

طرز تهیه استیک مرغ با طعمی عالی و بسیار خوشمزه همراه با سس مخصوص قارچ  

طرز تهیه استیک مرغ با طعمی عالی و بسیار خوشمزه همراه با سس قارچدر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه استیک مرغ را آماده کرده ایم.آموزش آشپزی و انواع غذا با مرغ در سایت انسان شادمواد لازم برای تهیه استیک مرغسینه مرغ  :♥: 1 عددپیاز رنده شده :♥: 1 عددآبلیمو :♥: نصف لیوانسیر  :♥: 2 حبهزعفران دم کرده  :♥: 3 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه  :♥: به میزان لازمروغن مایع یا روغن زیتون :♥: نصف لیوان 1 عدد سینه مرغ برای 2 نفر کافیست.سس

ادامه مطلب  

طرز تهیه استیک مرغ با طعمی عالی و بسیار خوشمزه همراه با سس مخصوص قارچ  

طرز تهیه استیک مرغ با طعمی عالی و بسیار خوشمزه همراه با سس قارچدر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه استیک مرغ را آماده کرده ایم.آموزش آشپزی و انواع غذا با مرغ در سایت انسان شادمواد لازم برای تهیه استیک مرغسینه مرغ  :♥: 1 عددپیاز رنده شده :♥: 1 عددآبلیمو :♥: نصف لیوانسیر  :♥: 2 حبهزعفران دم کرده  :♥: 3 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه  :♥: به میزان لازمروغن مایع یا روغن زیتون :♥: نصف لیوان 1 عدد سینه مرغ برای 2 نفر کافیست.سس

ادامه مطلب  

طرز تهیه استیک مرغ با طعمی عالی و بسیار خوشمزه همراه با سس مخصوص قارچ  

طرز تهیه استیک مرغ با طعمی عالی و بسیار خوشمزه همراه با سس قارچدر این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه استیک مرغ را آماده کرده ایم.آموزش آشپزی و انواع غذا با مرغ در سایت انسان شادمواد لازم برای تهیه استیک مرغسینه مرغ  :♥: 1 عددپیاز رنده شده :♥: 1 عددآبلیمو :♥: نصف لیوانسیر  :♥: 2 حبهزعفران دم کرده  :♥: 3 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه  :♥: به میزان لازمروغن مایع یا روغن زیتون :♥: نصف لیوان 1 عدد سینه مرغ برای 2 نفر کافیست.سس

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی طرح توجیه اقتصادی قارچ 15 ص  

تحقیق درباره ی طرح توجیه اقتصادی قارچ 15 ص

تحقیق درباره ی طرح توجیه اقتصادی قارچ 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 2-3 قیمت تمام شده محصول اصل 1-2-3 برآورد هزینه های ثابت هزینه های ثابت شرح در صد (ثابت/کل) میلیون ریال هزار دلار جمع میلیون ریال 1-حقوق و مزایای کارکنان 85 7/152 7/152 2- انواع انرژی 20 3/7 3/7 3- هزینه استهلاک 100 5/140 0/0 5/140 4- هزینه تعمیر و نگهداری 10 7/8 0/0 7/8 5- هزینه های پیش بینی نشده تو

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی طرح توجیه اقتصادی قارچ 15 ص  

تحقیق درباره ی طرح توجیه اقتصادی قارچ 15 ص

تحقیق درباره ی طرح توجیه اقتصادی قارچ 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13 2-3 قیمت تمام شده محصول اصل 1-2-3 برآورد هزینه های ثابت هزینه های ثابت شرح در صد (ثابت/کل) میلیون ریال هزار دلار جمع میلیون ریال 1-حقوق و مزایای کارکنان 85 7/152 7/152 2- انواع انرژی 20 3/7 3/7 3- هزینه استهلاک 100 5/140 0/0 5/140 4- هزینه تعمیر و نگهداری 10 7/8 0/0 7/8 5- هزینه های پیش بینی نشده تو

ادامه مطلب  

ضدعفونی پیاز قبل از کاشت:  

ضدعفونی پیازقبل ازکاشتباتوجه به الودگی درصدزیادی از مزارع به کنه وقارچ ودرنتیجه،واردشدن پیازهای الوده به بازار به نظرمیرسد اقدامات لازم جهت پیشگیریوکنترل افات ضروری باشد که به نکاتی اشاره میکنیمقدم اول عدم استفاده ازکودهای دامی استریل نشده(فراوری نشده)هستکودهای دامی هرقدرهم پوسیده باشن بازهم بسترمناسبی برای رشد وطغیان قارچ ها هستند.... پس حتما قبل ازمصرف کودهای دامی را فراوری واستریل کنیدگام مهم بعدی،ضدعفونی کردن پیازها قبل ازکاشت ب

ادامه مطلب  

ضدعفونی پیاز قبل از کاشت:  

ضدعفونی پیازقبل ازکاشتباتوجه به الودگی درصدزیادی از مزارع به کنه وقارچ ودرنتیجه،واردشدن پیازهای الوده به بازار به نظرمیرسد اقدامات لازم جهت پیشگیریوکنترل افات ضروری باشد که به نکاتی اشاره میکنیمقدم اول عدم استفاده ازکودهای دامی استریل نشده(فراوری نشده)هستکودهای دامی هرقدرهم پوسیده باشن بازهم بسترمناسبی برای رشد وطغیان قارچ ها هستند.... پس حتما قبل ازمصرف کودهای دامی را فراوری واستریل کنیدگام مهم بعدی،ضدعفونی کردن پیازها قبل ازکاشت ب

ادامه مطلب  

ضدعفونی پیاز قبل از کاشت:  

ضدعفونی پیازقبل ازکاشتباتوجه به الودگی درصدزیادی از مزارع به کنه وقارچ ودرنتیجه،واردشدن پیازهای الوده به بازار به نظرمیرسد اقدامات لازم جهت پیشگیریوکنترل افات ضروری باشد که به نکاتی اشاره میکنیمقدم اول عدم استفاده ازکودهای دامی استریل نشده(فراوری نشده)هستکودهای دامی هرقدرهم پوسیده باشن بازهم بسترمناسبی برای رشد وطغیان قارچ ها هستند.... پس حتما قبل ازمصرف کودهای دامی را فراوری واستریل کنیدگام مهم بعدی،ضدعفونی کردن پیازها قبل ازکاشت ب

ادامه مطلب  

مقاله قارچ شناسی  

مقاله قارچ شناسی

مقاله قارچ شناسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 86 قارچها مجموعه بسیار وسیعی را حدود یکصد هزار گونه تشکیل می دهند که از نظر شکل ظاهری و اندازه عده ای فوق العاده متفاوت می باشند. عده ای از اینها ذره بینی و برخی دیگر مانند پلی پور (Polypores) و لیکوپردن بوریستا (lycoperdon borista) بسیار بزرگ هستند. این گروه از موجودات از کوچک و بزرگ دنیایی را تشکیل می دهند که هر کدام

ادامه مطلب  

مقاله قارچ شناسی  

مقاله قارچ شناسی

مقاله قارچ شناسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 86 قارچها مجموعه بسیار وسیعی را حدود یکصد هزار گونه تشکیل می دهند که از نظر شکل ظاهری و اندازه عده ای فوق العاده متفاوت می باشند. عده ای از اینها ذره بینی و برخی دیگر مانند پلی پور (Polypores) و لیکوپردن بوریستا (lycoperdon borista) بسیار بزرگ هستند. این گروه از موجودات از کوچک و بزرگ دنیایی را تشکیل می دهند که هر کدام

ادامه مطلب  

اسنک قارچ و گوشت 130  

مناسب برای 8 نفر10 عددقارچ120 گرمگوشت چرخ کرده1 عددپیاز1 عدد بزرگفلفل دلمه ای1 قاشق غذا خوریرب گوجه فرنگی1 قاشق چای خوریپودر آویشن1 بستهنان تستبه مقدار لازمنمک و فلفلبه مقدار لازمروغنبه مقدار لازمپنیر ورقه ای گودا

چاپ دستور پختبرای تهیه اسنک قارچ و گوشت ، ابتدا یک عدد پیاز را رنده کرده و گوشت چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم .
در یک تابه مقدار کمی روغن ریخته ( از

ادامه مطلب  

اسنک قارچ و گوشت 130  

مناسب برای 8 نفر10 عددقارچ120 گرمگوشت چرخ کرده1 عددپیاز1 عدد بزرگفلفل دلمه ای1 قاشق غذا خوریرب گوجه فرنگی1 قاشق چای خوریپودر آویشن1 بستهنان تستبه مقدار لازمنمک و فلفلبه مقدار لازمروغنبه مقدار لازمپنیر ورقه ای گودا

چاپ دستور پختبرای تهیه اسنک قارچ و گوشت ، ابتدا یک عدد پیاز را رنده کرده و گوشت چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم .
در یک تابه مقدار کمی روغن ریخته ( از

ادامه مطلب  

اسنک قارچ و گوشت 130  

مناسب برای 8 نفر10 عددقارچ120 گرمگوشت چرخ کرده1 عددپیاز1 عدد بزرگفلفل دلمه ای1 قاشق غذا خوریرب گوجه فرنگی1 قاشق چای خوریپودر آویشن1 بستهنان تستبه مقدار لازمنمک و فلفلبه مقدار لازمروغنبه مقدار لازمپنیر ورقه ای گودا

چاپ دستور پختبرای تهیه اسنک قارچ و گوشت ، ابتدا یک عدد پیاز را رنده کرده و گوشت چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم .
در یک تابه مقدار کمی روغن ریخته ( از

ادامه مطلب  

اسنک قارچ و گوشت 130  

مناسب برای 8 نفر10 عددقارچ120 گرمگوشت چرخ کرده1 عددپیاز1 عدد بزرگفلفل دلمه ای1 قاشق غذا خوریرب گوجه فرنگی1 قاشق چای خوریپودر آویشن1 بستهنان تستبه مقدار لازمنمک و فلفلبه مقدار لازمروغنبه مقدار لازمپنیر ورقه ای گودا

چاپ دستور پختبرای تهیه اسنک قارچ و گوشت ، ابتدا یک عدد پیاز را رنده کرده و گوشت چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم .
در یک تابه مقدار کمی روغن ریخته ( از

ادامه مطلب  

اسنک قارچ و گوشت 130  

مناسب برای 8 نفر10 عددقارچ120 گرمگوشت چرخ کرده1 عددپیاز1 عدد بزرگفلفل دلمه ای1 قاشق غذا خوریرب گوجه فرنگی1 قاشق چای خوریپودر آویشن1 بستهنان تستبه مقدار لازمنمک و فلفلبه مقدار لازمروغنبه مقدار لازمپنیر ورقه ای گودا

چاپ دستور پختبرای تهیه اسنک قارچ و گوشت ، ابتدا یک عدد پیاز را رنده کرده و گوشت چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم .
در یک تابه مقدار کمی روغن ریخته ( از

ادامه مطلب  

اسنک قارچ و گوشت 130  

مناسب برای 8 نفر10 عددقارچ120 گرمگوشت چرخ کرده1 عددپیاز1 عدد بزرگفلفل دلمه ای1 قاشق غذا خوریرب گوجه فرنگی1 قاشق چای خوریپودر آویشن1 بستهنان تستبه مقدار لازمنمک و فلفلبه مقدار لازمروغنبه مقدار لازمپنیر ورقه ای گودا

چاپ دستور پختبرای تهیه اسنک قارچ و گوشت ، ابتدا یک عدد پیاز را رنده کرده و گوشت چرخ کرده را به آن اضافه می کنیم .
در یک تابه مقدار کمی روغن ریخته ( از

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1