فرق Time.time و Time.deltaTime و Time.fixedDeltaTime و Time.smoothDeltaTime در یونیتی  

gameover.blog.ir
#یونیتی
متد  Time.deltaTimeزمان مصرفی برای کامل شدن یک فریم(این فریم هایی که اختصاص داده میشه زمانشون ممکنه یه خورده کم و زیاد باشه به خاطر برخی دلایل مثل وقفه هایی که رخ میده یا زمانی که الگوریتم زمانبند تشخیص میده) و از نوع اعشاری شناور یا float است. ممکنه 0.01656584 باشه و بعدش یک عدد کمتر هم بشه مثل 0.01656523 یا کمی زیادتر.متد Time.time :زمان طی شده از شروع بازی تا لحظه ی جاری را برگشت می دهد و از نوع اعشاری شناور یا float است.متد Time.fixedDeltaTime :ثانیه های طی شد

ادامه مطلب  

فرق Time.time و Time.deltaTime و Time.fixedDeltaTime و Time.smoothDeltaTime در یونیتی  

gameover.blog.ir
#یونیتی
متد  Time.deltaTimeزمان مصرفی برای کامل شدن یک فریم(این فریم هایی که اختصاص داده میشه زمانشون ممکنه یه خورده کم و زیاد باشه به خاطر برخی دلایل مثل وقفه هایی که رخ میده یا زمانی که الگوریتم زمانبند تشخیص میده) و از نوع اعشاری شناور یا float است. ممکنه 0.01656584 باشه و بعدش یک عدد کمتر هم بشه مثل 0.01656523 یا کمی زیادتر.متد Time.time :زمان طی شده از شروع بازی تا لحظه ی جاری را برگشت می دهد و از نوع اعشاری شناور یا float است.متد Time.fixedDeltaTime :ثانیه های طی شد

ادامه مطلب  

فرق Time.time و Time.deltaTime و Time.fixedDeltaTime و Time.smoothDeltaTime در یونیتی  

gameover.blog.ir
#یونیتی
متد  Time.deltaTimeزمان مصرفی برای کامل شدن یک فریم(این فریم هایی که اختصاص داده میشه زمانشون ممکنه یه خورده کم و زیاد باشه به خاطر برخی دلایل مثل وقفه هایی که رخ میده یا زمانی که الگوریتم زمانبند تشخیص میده) و از نوع اعشاری شناور یا float است. ممکنه 0.01656584 باشه و بعدش یک عدد کمتر هم بشه مثل 0.01656523 یا کمی زیادتر.متد Time.time :زمان طی شده از شروع بازی تا لحظه ی جاری را برگشت می دهد و از نوع اعشاری شناور یا float است.متد Time.fixedDeltaTime :ثانیه های طی شد

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد باید به معنای واقعی کلمه به الگوی اسلامی تبدیل شود  

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در نخستین گردهمایی
مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد در کتابخانه مرکزی این
دانشگاه گفت: باید برنامه ریزی کنیم که این دانشگاه در تراز دانشگاه
اسلامی قرار گیرد. چرا که همه زمینه ها و دستاوردهای این موضوع نیز در
دانشگاه فراهم است.

وی تأکید کرد: ار

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد باید به معنای واقعی کلمه به الگوی اسلامی تبدیل شود  

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در نخستین گردهمایی
مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد در کتابخانه مرکزی این
دانشگاه گفت: باید برنامه ریزی کنیم که این دانشگاه در تراز دانشگاه
اسلامی قرار گیرد. چرا که همه زمینه ها و دستاوردهای این موضوع نیز در
دانشگاه فراهم است.

وی تأکید کرد: ار

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد باید به معنای واقعی کلمه به الگوی اسلامی تبدیل شود  

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در نخستین گردهمایی
مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد در کتابخانه مرکزی این
دانشگاه گفت: باید برنامه ریزی کنیم که این دانشگاه در تراز دانشگاه
اسلامی قرار گیرد. چرا که همه زمینه ها و دستاوردهای این موضوع نیز در
دانشگاه فراهم است.

وی تأکید کرد: ار

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد باید به معنای واقعی کلمه به الگوی اسلامی تبدیل شود  

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در نخستین گردهمایی
مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد در کتابخانه مرکزی این
دانشگاه گفت: باید برنامه ریزی کنیم که این دانشگاه در تراز دانشگاه
اسلامی قرار گیرد. چرا که همه زمینه ها و دستاوردهای این موضوع نیز در
دانشگاه فراهم است.

وی تأکید کرد: ار

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد باید به معنای واقعی کلمه به الگوی اسلامی تبدیل شود  

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در نخستین گردهمایی
مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد در کتابخانه مرکزی این
دانشگاه گفت: باید برنامه ریزی کنیم که این دانشگاه در تراز دانشگاه
اسلامی قرار گیرد. چرا که همه زمینه ها و دستاوردهای این موضوع نیز در
دانشگاه فراهم است.

وی تأکید کرد: ار

ادامه مطلب  

دانشگاه آزاد باید به معنای واقعی کلمه به الگوی اسلامی تبدیل شود  

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: باید تلاش کنیم این دانشگاه را به الگوی اسلامی به معنای واقعی کلمه اسلامی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح امروز در نخستین گردهمایی
مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد در کتابخانه مرکزی این
دانشگاه گفت: باید برنامه ریزی کنیم که این دانشگاه در تراز دانشگاه
اسلامی قرار گیرد. چرا که همه زمینه ها و دستاوردهای این موضوع نیز در
دانشگاه فراهم است.

وی تأکید کرد: ار

ادامه مطلب  

مهندسی جوش و بازرسی سازه های فولادی  

مهندسی جوش و بازرسی سازه های فولادی

این مجموعه مشتمل بر19 صفحه و در رابطه با کنترل جوش و بازرسی های سازهای فولادی می باشد. بعد از اجرای فونداسیون در 10 روز کیفیت ساخت جوشکاری و مونتاژ در محل مطابق آیین نامه ها صورت نمی گیرد. با متد صنعتی و جوشکاری اتوماتیک زیرپودری نظارت بر ساخت امکان کنترل روزانه توسط مهندس ناظر عملاً وجود ندارد .به خاطر ماهیت ساخت کارخانه ای، به صورت روزانه است نظارت بر نصب ،کنترل اتصالات در طبقات مقدور نیست به آسان

ادامه مطلب  

مهندسی جوش و بازرسی سازه های فولادی  

مهندسی جوش و بازرسی سازه های فولادی

این مجموعه مشتمل بر19 صفحه و در رابطه با کنترل جوش و بازرسی های سازهای فولادی می باشد. بعد از اجرای فونداسیون در 10 روز کیفیت ساخت جوشکاری و مونتاژ در محل مطابق آیین نامه ها صورت نمی گیرد. با متد صنعتی و جوشکاری اتوماتیک زیرپودری نظارت بر ساخت امکان کنترل روزانه توسط مهندس ناظر عملاً وجود ندارد .به خاطر ماهیت ساخت کارخانه ای، به صورت روزانه است نظارت بر نصب ،کنترل اتصالات در طبقات مقدور نیست به آسان

ادامه مطلب  

مهندسی جوش و بازرسی سازه های فولادی  

مهندسی جوش و بازرسی سازه های فولادی

این مجموعه مشتمل بر19 صفحه و در رابطه با کنترل جوش و بازرسی های سازهای فولادی می باشد. بعد از اجرای فونداسیون در 10 روز کیفیت ساخت جوشکاری و مونتاژ در محل مطابق آیین نامه ها صورت نمی گیرد. با متد صنعتی و جوشکاری اتوماتیک زیرپودری نظارت بر ساخت امکان کنترل روزانه توسط مهندس ناظر عملاً وجود ندارد .به خاطر ماهیت ساخت کارخانه ای، به صورت روزانه است نظارت بر نصب ،کنترل اتصالات در طبقات مقدور نیست به آسان

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم فصل هفتم سریال Once Upon a Time رایگان  

دانلود قسمت 2 فصل هفتم سریال Once Upon a Time
قسمت 2 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 2 فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 4 فصل 7  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 4 فصل 7  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 4 فصل 7  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 4 فصل 7  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

دانلود سریال Once Upon a Time قسمت 4 فصل 7  

دانلود قسمت 4 فصل 7 سریال Once Upon a Time
قسمت 4 فصل 7 کیفیت 480p اضافه شد
نسخه کم حجم 720p x265 اضافه شد
به همراه زیرنویس فارسی
یکی بود یکی نبود،
داستان در مورد زنی با گذشته ی غمناک است، که گذرش به شهری کوچک در مین می
افتد، جایی که جادو و رمز و رازهای قصه ها به حقیقت پیوسته اند…
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
دانلود سریال Once Upon a Time فصل 7

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

سرازیری ها  

چقدر خوب بود، چند سال قبل، صبح های چند سال قبل. من در شهری غریب بودم. صبح ها در صف نانوایی به حرف های مردم گوش می دادم. درست دو کوچه بالاتر از خانه اجاره ای ما. برمی گشتم خانه. دوش می گرفتم. و چقدر بد سلیقه موهایم را شانه می کردم. زیر بغل و ادکلن می زدم. موهایم را با ژل مو خشک می کردم، می خواستم در همان حالتی که دوست دارم بمانند، حتی مقابل باد، تا شب. سربالایی کوچه را رد می کردم. باز مردم. سوار ون های بدقواره دانشگاه می شدم. صبح ساعت هفت و چند دقیقه بو

ادامه مطلب  

خواهی نشـوی همرنگ، رسوای جمـاعت شو!!!!!  

نمیدانم فقط در شغل های دولتی مثـل اداره هـا این اخـلاق رواج دارد، یا نه کلا همه جـا همیـن است! منظـورم از این اخلاق چیسـت؟ منظـورم دقیقـا همین چشـم و هم چشمـی و زیـراب زدن هاست. در اداره ی مـا اکثـرا یا با پـ*ارتـ*ی استخـدام شده انـد، یا به دلیـل داشتـن سهمـ*یه ایثـارگران و شهـدا و اینجور چیـزها. خب حالا تا اینجـایش قبـول. امـا ترفیـع گرفـتن و جا به جا شدن، به میـزان کار کـردن و نتایج آزمون ها و اینجـور چیـزها بستگـی دارد. یکی از همکـارهای ما

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1