بازی تاج عدالت  

تاج عدالت (استراتژی آنلاین)


دانلود Download 
 
 
 توضیح

در این دنیا عدالت تنها یک معنی دارد ! و آن فرمانروایی شماست !
دنیایی متشکل از انسان ها و موجودات دیگر ! همه آنها منتظر فرمانروایی شما هستند .
در نقشه وسیع بازی قلعه خود را بسازید و شروع به ماجراجویی کنید . میتوانید به راهزنان و موجودات پلید در نزدیکی قلعه خودتان حمله کنید و یا با دیگر بازیکنان وارد رابطه صلح و یا نظامی شوید . انتخابش با شماست !
تاج عدالت  :وجود تعداد زیادی سلاح و زره برای

ادامه مطلب  

بازی تاج عدالت  

تاج عدالت (استراتژی آنلاین)


دانلود Download 
 
 
 توضیح

در این دنیا عدالت تنها یک معنی دارد ! و آن فرمانروایی شماست !
دنیایی متشکل از انسان ها و موجودات دیگر ! همه آنها منتظر فرمانروایی شما هستند .
در نقشه وسیع بازی قلعه خود را بسازید و شروع به ماجراجویی کنید . میتوانید به راهزنان و موجودات پلید در نزدیکی قلعه خودتان حمله کنید و یا با دیگر بازیکنان وارد رابطه صلح و یا نظامی شوید . انتخابش با شماست !
تاج عدالت  :وجود تعداد زیادی سلاح و زره برای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1