برنامه بیت کوین گُلد برای راه اندازی شبکه در روز ۲۲ آبان (۱۲نوامبر)  

فورکی که بیت کوین گُلد(BTG) نام گرفته، از زمانیکه طرح های خود برای منشعب نمودن شبکه بیت کوین و تغییر الگوریتم توافق این ارز را اعلام کرده، کاملا اسرار آمیز بنظر می رسد.به گفته این تیم این انشعاب سازی در روز ۲۵ اکتبر( ۳ آبان) روی خواهد داد  و قرار بر این بوده که این شبکه از ۱ نوامبر(۱۰ آبان) آغاز بکار کند. اما توسعه دهندگان بیت کوین گُلد این پروژه را تا به امروز به پایان نرسانده اند و آنها عنوان داشتند که این شبکه در روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷(۲۲ آبان ۱۳۹

ادامه مطلب  

برنامه بیت کوین گُلد برای راه اندازی شبکه در روز ۲۲ آبان (۱۲نوامبر)  

فورکی که بیت کوین گُلد(BTG) نام گرفته، از زمانیکه طرح های خود برای منشعب نمودن شبکه بیت کوین و تغییر الگوریتم توافق این ارز را اعلام کرده، کاملا اسرار آمیز بنظر می رسد.به گفته این تیم این انشعاب سازی در روز ۲۵ اکتبر( ۳ آبان) روی خواهد داد  و قرار بر این بوده که این شبکه از ۱ نوامبر(۱۰ آبان) آغاز بکار کند. اما توسعه دهندگان بیت کوین گُلد این پروژه را تا به امروز به پایان نرسانده اند و آنها عنوان داشتند که این شبکه در روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷(۲۲ آبان ۱۳۹

ادامه مطلب  

برنامه بیت کوین گُلد برای راه اندازی شبکه در روز ۲۲ آبان (۱۲نوامبر)  

فورکی که بیت کوین گُلد(BTG) نام گرفته، از زمانیکه طرح های خود برای منشعب نمودن شبکه بیت کوین و تغییر الگوریتم توافق این ارز را اعلام کرده، کاملا اسرار آمیز بنظر می رسد.به گفته این تیم این انشعاب سازی در روز ۲۵ اکتبر( ۳ آبان) روی خواهد داد  و قرار بر این بوده که این شبکه از ۱ نوامبر(۱۰ آبان) آغاز بکار کند. اما توسعه دهندگان بیت کوین گُلد این پروژه را تا به امروز به پایان نرسانده اند و آنها عنوان داشتند که این شبکه در روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷(۲۲ آبان ۱۳۹

ادامه مطلب  

پاسخ پروژه بیت کوین گُلد به انتقادات منفی  

اخیرا news.bitcoin طی گزارشی در خصوص پروژه هاردفورک(hard fork) بیت کوین گلد(Bitcoin Gold)، عنوان نمود که ظاهرا این پروژه به گونه ای برنامه ریزی شده که در ۲۵ اکتبر( ۳ آبان) به منصه اجرا گذارده شود. همچنین این پروژه هفته گذشته مورد بررسی های بیشتر قرار داده شده و سوالاتی در خصوص این فورک پیشنهادی از ارتقا دهندگان(developer) آن پرسیدیم. تنها چند روز از زمانیکه این تیم در حال تلاش جهت منشعب ساختن پروتکل بیت کوین می باشد، گذشته است و همینطور افرادی وجود دارند ک

ادامه مطلب  

پاسخ پروژه بیت کوین گُلد به انتقادات منفی  

اخیرا news.bitcoin طی گزارشی در خصوص پروژه هاردفورک(hard fork) بیت کوین گلد(Bitcoin Gold)، عنوان نمود که ظاهرا این پروژه به گونه ای برنامه ریزی شده که در ۲۵ اکتبر( ۳ آبان) به منصه اجرا گذارده شود. همچنین این پروژه هفته گذشته مورد بررسی های بیشتر قرار داده شده و سوالاتی در خصوص این فورک پیشنهادی از ارتقا دهندگان(developer) آن پرسیدیم. تنها چند روز از زمانیکه این تیم در حال تلاش جهت منشعب ساختن پروتکل بیت کوین می باشد، گذشته است و همینطور افرادی وجود دارند ک

ادامه مطلب  

پاسخ پروژه بیت کوین گُلد به انتقادات منفی  

اخیرا news.bitcoin طی گزارشی در خصوص پروژه هاردفورک(hard fork) بیت کوین گلد(Bitcoin Gold)، عنوان نمود که ظاهرا این پروژه به گونه ای برنامه ریزی شده که در ۲۵ اکتبر( ۳ آبان) به منصه اجرا گذارده شود. همچنین این پروژه هفته گذشته مورد بررسی های بیشتر قرار داده شده و سوالاتی در خصوص این فورک پیشنهادی از ارتقا دهندگان(developer) آن پرسیدیم. تنها چند روز از زمانیکه این تیم در حال تلاش جهت منشعب ساختن پروتکل بیت کوین می باشد، گذشته است و همینطور افرادی وجود دارند ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1